†MACARIE, Episcop al românilor din Europa de Nord, Pastorală la Învierea Domnului

0
540

†MACARIE Episcop al românilor din Europa de Nord Pastorală la Învierea Domnului «Lumina lui Hristos luminează tuturor!» Stockholm-2009

†MACARIE Din harul şi mila lui Dumnezeu Episcop al românilor ortodocşi din Europa de Nord, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiţilor credincioşi, sfântă îmbrăţişare de Paşte şi urarea ca «Lumina lui Hristos Cel Înviat să lumineze tuturor!»

Iubiţi fraţi întru Hristos Domnul,

Hristos a înviat!

Cu inima plină de bucurie sfântă, vin şi de această dată, prin cuvânt, la voi toţi, ca arhipăstor, să sărbătorim împreună pentru prima oară Paştele, aşa cum am moştenit de la Sfinţii Apostoli şi de la Sfinţii Părinţi ai Bisericii, aşa cum am primit de la moşii şi strămoşii noştri, cu bunăcuviinţa prăznuirii. Ne-am primenit sufletul şi casa, am făcut împreună acest pelerinaj al Postului, iar acum a venit ziua cea mare în care ne bucurăm de Domnul strălucirilor de sus, de Cel Care ne-a îmbrăcat pe toţi cei botezaţi în lumina slavei Sale. La Liturghia de Paşti suntem asemenea ucenicilor Săi, în foişorul Cinei de Taină, bucurându-ne de Domnul Care vine mereu la noi prin uşile încuiate ale istoriei, oferindu-ne tuturor hrana şi pacea veşniciei! Oriunde-am fi în lumea aceasta, să nu ne lipsim de Liturghia Paştilor, care ne înnoieşte pecetea de lumină dumnezeiască a Botezului, izvorul adevăratei omenii a omului înrădăcinat în Dumnezeu!

Cu lumânarea de Înviere întinsă către lumânările voastre, îndemnându-vă

«Veniţi de luaţi lumină!», vă reamintesc că în toată vremea Postului Mare aţi fost binecuvântaţi ca popor al lui Dumnezeu la Liturghia mai-înainte-sfinţitelor-daruri cu lumânarea cea pusă în sfeşnic prin cuvintele sfinte: «Lumina lui Hristos luminează tuturor!». În Săptămâna Mare a Sfintelor Pătimiri ale Domnului am văzut cum Hristos-Lumina a fost pus în sfeşnicul Crucii ca să lumineze tuturor. Aprinderea lumânărilor pascale ne arată pe noi înşine primind lumină din Lumina lui Hristos. Cu această lumină aprinsă şi ocrotită în căuşul palmei, cei de odinioară, strămoşii noştri, mergeau de la biserică acasă şi însemnau cu ea grinda de sus a locuinţei lor. Cu alte cuvinte, tot rostul omului era pătruns de lumina Învierii. De la leagăn până la mormânt, calea omului este însoţită şi luminată de lumina lui Hristos: o lumânare este aprinsă la Botez şi, binecuvântată de preot, este dată în mâna naşului,…..Pastorala completa in format PDF

Lasă un răspuns