Burse de studiu si stagii de cercetare in Suedia pentru studentii Politehnicii din Timisoara

0
285

Jumătate dintre absolvenţii programelor de licenţă şi masterat din domeniul micro şi nanomaterialelor, ai Universităţii Politehnica din Timişoara şi Universităţii Politehnica din Bucureşti, intervievaţi în cadrul unui studiu, spun că resimt nevoia dezvoltării unor abilități practice suplimentare pe parcursul studiilor.

În acest sens se organizeză cursuri de un înalt nivel științific, susținute de profesori de renume internațional, sunt acordate burse de studiu, se organizează stagii de cercetare la Universitatea Linköping, din Suedia și se acordă consiliere profesională pe tot parcursul formării.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului ”Elaborarea şi implementarea programelor de masterat în domeniul Micro şi Nanomaterialelor MASTERMAT”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! și se referă la programele de master oferite în cadrul proiectului.

Studiul are patru mari obiective. Unul este referitor la documentarea în ceea ce priveşte stadiul actual la nivel naţional şi european privind domeniul micro şi nanomaterialelor. Un alt obiectiv se referă la analiza programelor de master din aceste domenii, dar şi din domeniile anorganice şi polimerice. Cel de-al treilea obiectiv îl reprezintă evaluarea cerinţelor pieţei muncii pentru profesiile din cele patru domenii, iar ultimul obiectiv face referire la modalitatea şi eficienţa procesului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor celor două universităţi.

….Burse de studiu si stagii de cercetare in Suedia pentru studentii Politehnicii din Timisoara

Lasă un răspuns