Femte lösningen på romska rumänerfrågan

0
267

Om vi tycker att människors lidande är okej så länge vi slipper se det, då kan ett tiggeriförbud mycket väl vara lösningen.

På DN Debatt, 13/8, presenterar riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M) fyra olika lösningar på problemet med gatutiggeriet i Sverige. Hon drar slutsatsen att det enda rimliga alternativet är det fjärde, att förbjuda tiggeriet.

Det väcker en avgörande fråga: Vilket problem är det egentligen som vi försöker lösa? Är problemet att det finns medmänniskor, även inom EU, som lever i sådan misär att de tvingas till tiggeri eller är problemet att deras misär förstör vår utsikt över närköpets entré?

Om vi tycker att människors lidande är okej så länge vi slipper se det, då kan ett tiggeriförbud mycket väl vara lösningen. Men om vi bestämmer oss för att våra medmänniskor förtjänar bättre än så, då måste vi söka andra lösningar.

Inom Hoppets Stjärna har vi i över 40 år byggt vår bistånds- och utvecklingsverksamhet på den femte lösningen: Att hjälpa behövande på plats i sina hemländer. Att råda bot på den misär som driver människor att lämna sina hem och sina kära för att under förnedrande former lägga sitt öde i händerna på passerande främlingars välvilja.

Det är ingen slump att många av de tiggare vi i dag ser på Sveriges gator är romska rumäner. Romerna har diskriminerats, förtalats och förföljts ända sedan medeltiden och tillhör samhällets bottenskikt i Rumänien. Under Ceaușescus diktaturstyre förbjöds deras nomadiserande livsstil så att de tvingades bli bofasta; en tillvaro lika främmande för dem som det skulle vara för oss svenskar att över en natt tvingas bli nomader

Femte lösningen på romerfrågan

Lasă un răspuns