Ion Grigorescu i grupputställning pa Lunds konsthall

0
214

Ion Grigorescu i grupputställningen Det möjligas konst pa Lunds konsthall

Rumänska kulturinstitutet i samarbete med Lunds Konsthall och Litauiska institutet presenterar utställningen

Det möjligas konst
20 januari – 18 mars 2007
Kurator: Anders Kreuger
Lunds Konsthall, Martenstorget 3

Det nya arets första utställning pa Lunds konsthall handlar om vad som är möjligt i konsten. Finns det nagonting som är omöjligt?

Det möjligas konst har inspirerats av filosofen Henri Bergsons tanke att ”det är det verkliga som gör sig möjligt, och inte det möjliga som blir verkligt”. Motsatsen, papekar Bergson, skulle innebära att vart handlande inte vore fritt.

Det möjligas konst tar fasta pa just friheten: konstens frihet att pröva sig själv och världen.

Miriam Bäckström är en av Sveriges främsta samtida konstnärer, som bl.a. representerat landet pa Venedigbiennalen 2005. Spekulation har blivit den viktigaste metoden i hennes nyare arbeten, som bygger pa ett nära samarbete med skadespelare, konstnärer och andra intellektuella och presenteras i form av filmer, fotografier och texter. Under mer än ett ar har Miriam Bäckström samarbetat med konststudenten Kira Carpelan. Hon har fatt tillgang till hennes material, kontakter och finansieringskällor och skapar Miriam Bäckströms kommande separatutställning pa Färgfabriken i Stockholm. I Lunds konsthall premiärvisas Kira Carpelan Miriam Bäckströms egen film om deras samarbete.

Ion Grigorescu haller nu pa att erkännas som en av de mest intressanta europeiska konstnärerna i sin generation. Han har länge varit alltför okänd utanför hemlandet Rumänien, som han dock representerade pa Venedigbiennalen 1997. Begreppet självreflektion beskriver väl hans arbete med att omarbeta och omformulera sin mangfacetterade produktion fran 1970-talet: maleri, teckning, fotografi, film, performance, texter. Ion Grigorescus konst har bade politisk och psykologisk sprängkraft. I Lunds konsthall visas Med fötterna pa jorden. Detta är en ny version av den omfattande retrospektiva installation av trettio ar gamla fotografier som han satte samman för Salzburger Kunstverein 2006. Dessutom visas ett urval av hans filmer.

Arturas Raila fran Litauen är en av de mest konsekventa och nyskapande konstnärerna idag. Han deltog bl.a. i uställningen Vi – Intentional Communities pa Rooseum i Malmö 2001. Arturas Raila använder uttrycket artikulation för att beskriva sitt konstnärliga arbete, som under de sista tio aren främst handlat om att undersöka olika marginella grupper (konstprofessorer, amatörpoeter, litauiska högerextremister, bilentusiaster) och försöka första deras tänkande. I Lunds konsthall visas Jordens kraft, en serie fotografier av förkristna kultplatser i Litauen. Verket markerar en ny fas i hans konstnärskap, där numera “den perfekta bilden” star i fokus.

Raqs Media Collective (bestar av Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta) är den internationellt kanske mest kända konstnärsgruppen fran Indien. De har deltagit i bl.a. Documenta 11, 2002 och i Venedigbiennalerna 2003 och 2005. Medlemmarna har sin bakgrund i dokumentärfilm och filosofi, och driver ocksa forsknings- och intermediaprojektet Sarai i New Delhi. De har fatt det ganska ovanliga uppdraget att göra en illustration till idéerna bakom utställningen och har skapat verket investering % försäkring, som i rörliga bilder och fotografiska affischer diskuterar dessa finansiella operationer och vad de berättar om var inställning till möjligheter och risker. Dessutom visas textverket Please Do Not Touch the Work of Art.

För ytterligare upplysningar, kontakta Madeleine Malmsten pa Lunds konsthall, tel. 046/355294, madeleine.malmsten@lund.se

RUMÄNSKA KULTURINSTITUTET Stockholm

Lasă un răspuns