La 7 octombrie 2011, Ambasada României la Stockholm a găzduit cea de-a doua ediţie a Conferinţei profesorilor de limba română din Scandinavia

1
266

La 7 octombrie 2011, Ambasada României la Stockholm a găzduit cea de-a doua ediţie a Conferinţei profesorilor de limba română din Scandinavia, manifestare organizată de Direcţia Învăţământului Public (Skolverket) din Suedia, prin Departamentul pentru Limba Maternă, în colaborare cu Departamentul Multicultural al oraşului Eskilstuna şi cu Ambasada României la Stockholm.

Au participat cadre didactice de limba română din învăţământul preuniversitar şi universitar din Suedia, oficialităţi din cadrul Ministerului Educaţiei din Suedia (Mats Wennerholm, directorul Proiectului Limba Maternă, Direcţia Invăţământului Public, Joachim Götz, directorul Centrului de Limbi Străine, Stockholm), membri ai comunităţii româneşti. De asemenea, au fost prezenţi doamna Corina Cherteş, directorul Institutului Limbii Române, doamna Monica Timofte, lectorul de limbă şi civilizaţie română de la Universitatea din Lund, domnul Björn Apelkvist, lectorul de limba suedeză de la Universitatea Bucureşti, doamna Sanda Făgărăşan, editor, Departamentul Limba Maternă-Limba Română. Deşi cadre didactice din Norvegia nu au avut posibilitatea prezenţei la Stockholm, au trimis materiale de prezentare.

Răduţa Matache, Ambasadorul României în Regatul Suediei, a deschis lucrările Conferinţei, amintind caracterul unic al sistemului suedez, care oferă copiilor posibilitatea de a învăţa limba maternă cu profesori care sunt vorbitori nativi. A subliniat utilitatea unei prezenţe româneşti cât mai active şi vizibile în acest domeniu, apreciind că eforturile cadrelor didactice care predau limba română în Suedia contribuie determinant atât la promovarea valorilor româneşti, cât şi la integrarea copiilor români în societatea în care trăiesc. „Să fim mândri de valorile româneşti, dintre care limba română este una dintre cele mai importante, să fim uniţi şi solidari în promovarea acestora”, a arătat Ambasadorul României.

Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Macarie Drăgoi a salutat participanţii, în numele Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, şi a relevat legătura indisolubliă dintre limbă, identitate şi credinţă, evidenţiind astfel rolul esenţial al dascălilor de limba română.

Doamna Corina Cherteş, directorul Institutului Limbii Române, s-a referit pe larg la rolul şi importanţa lectoratelor de limba română, la proiectul de predare a cursului de limba, cultura şi civilizaţia română în statele membre UE (destinat învăţământului preuniversitar), precum şi la demersurile de atestare a cunoştinţelor de limba română ca limbă străină. A confirmat sprijinul Institutului Limbii Române pentru activitatea profesorilor de limba română din Scandinavia.

Programul Conferinţei a inclus prezentări despre reforma educaţiei din România şi Suedia, rolul şi condiţiile de învăţare a limbii materne în grădiniţe şi şcoli suedeze, proiecte de cooperare româno-suedeză în sfera educaţiei, metode moderne de predare a limbii materne, materiale didactice şi resurse online. Profesorii de limba română din Suedia au avut schimburi de experienţă utile referitoare la programele de curs şi la modalităţile de învâţăre eficientă a limbii române literare.

Cu ocazia manifestării, un grup de copii de origine română din Stockholm, pregătit de d-na Silvia Luca, soprană, a prezentat un program artistic constând din cântece populare şi poezii româneşti.

Conferinţa a reprezentat un cadru deschis şi stimulator pentru schimbul de informaţii şi de experienţă în domeniul educaţional, promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ şi a unor strategii de asigurare a unei educaţii de calitate, facilitarea iniţiativelor de păstrare şi cultivare în rândurile tineretului de origine română din Scandinavia a interesului pentru limba română, tradiţie şi cultură.

 

Informaţii suplimentare

Prima ediţie a Conferinţei profesorilor de limba română din Scandinavia a avut loc în oraşul suedez Eskilstuna, în perioada 14-15 mai 2010. Succesul primei ediţii a condus la ideea organizării în 2011 a celei de-a doua ediţii a manifestării la Stockholm.

Suedia este un exemplu unic în Europa prin practica de a asigura predarea limbii materne, dacă aceasta este diferită de limba suedeză, pentru elevii interesaţi din şcolile primare şi gimnaziale şi, din acest an, şi din grădiniţe. Orele de limba maternă sunt incluse în programul de învăţământ, iar cursurile sunt predate de profesori calificaţi, vorbitori nativi.

Cursurile de limba română sunt predate în Suedia de câteva zeci de profesori de origine română. Activitatea acestora este sprijinită de Ambasada României la Stockholm prin donaţii de manuale şi cărţi, realizate cu spriijinul unor instituţii din România, în special cu sprijinul Institutului Limbii Române, precum şi prin realizarea de acţiuni comune cu şcolile interesate.

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns