Lucian Marina despre cartea lui Ion Milos, care trăieşte în oraşul Malmö din Suedia, „Durerea de a fi roman”

0
332

Marţi, 20 iulie 2010, Societatea de Limba Română din Voivodina a organizat la Novi Sad o întâlnire de suflet cu renumitul poet, traducător şi eseist Ion Miloş, animator cultural şi filozof originar din Sărcia dar care trăieşte în oraşul Malmö din Suedia. Acest renumit creator literar în primăvara acestui an a împlinit 80 de ani astfel că serata literară cu lansări de carte organizată la Institutul pentru Cultură al Voivodinei a constiuit şi un omagiu adus acestui om de cultură aleasă, scriitor care, cu acelaţi succes, crează în limbile română, sârbă, suedeză şi engleză.
Participanţii la reuniune s-a adresat mai întâi Lucian Marina, preşedintele S.L.R. care a salutat pe toţi cei prezenţi şi în numele Institutului pentru Cultură a Voivodinei şi anume în calitate de preşedinte al Comitetului de coordonare a tuturor societăţilor de limbă, literatură şi cultură a comunităţilor naţionale din Voivodina.
S-a reliefat că, poetul, poliglot, antologist Ion Miloş, autor a 104 cărţi, de poezie proprie, traduceri şi antologii, este considerat de unii critici literari „unic” şi „cel mai vitali dintre poeţii Centrului şi Estului Europei în linia gândirii lui Cioran şi a lui Gombrowitch”.
Despre opera şi personalitatea lui Ion Miloş au vorbit inspirat poeta Felicia Marina Munteanu şi în special scriitorul şi imagologul Slavco Almăjan care a reliefat atât începutul „bătăliei” lui Ion Miloş pentru generaţiile tinere de scriitori români de la noi, renumitul eseu polemic „Ce-i de făcut ?”, publicat în revista „Lumina” cât şi de consecinţele înstrăinării sărbătoritului în Suedia, patria adoptivă, până nu şi-a regăsit drumul spre locurile natale şi Patria-mamă, patria limbii materne, noi izvoare nesecate de creaţie.
http://www.rgnpress.ro/content/view/44486/27/

Lasă un răspuns