Mats Larsson: Skål, och välkomna

0
192

bilde

Låt oss höja en skål i dag!
För Rumänien och Bulgarien.
Och för världens främsta fredsskapande organisation.
Just det, EU.
När det nya året anlände vid midnatt så växte EU med ytterligare två medlemmar: Rumänien och Bulgarien.
De sista av Warszawapaktsländerna väster om Sovjet gjorde därmed sin entré i det gränslösa Europa.
Det tog några år längre än för de övriga öststaterna men så kom också rumänerna och bulgarerna från ett mörkare förflutet än exempelvis Ungern och Polen.
Egentligen är de kanske inte redo nu heller för medlemskap. Den som vill hitta problem behöver bara peka på korruptionen och den organiserade brottsligheten.Och visst kan det bli ett dyrköpt medlemskap. Precis som utvidgningen 2004 kunde ha blivit det.
Men de värsta farhågorna när EU växte från 15 till 25 blev aldrig verklighet. Det har på det hela stora tvärtom varit en framgångssaga för EU.

Och Rumänien och Bulgarien är på sätt och vis redan ett exempel på vilken positiv dragningskraft EU är. En kraft som får ex-diktaturer att av egen fri vilja demokratisera sina institutioner, förbättra sin lagstiftning, minska spänningarna mellan minoriteterna.
Och det var verkligen ingen självklarhet att denna övergång skulle gå fredligt till. Se bara på Jugoslavien.

Men det fanns fler minor i Östeuropa. Rumänien var en av dem. Jag besökte landet ett par gånger under diktatorn Nicolae Ceausescu och minns behandlingen av den ungerska minoriteten i Transylvanien.

les mer…

Lasă un răspuns