”Merosbarn från Rumänien fick inte rätt hjälp”

0
219

Detta har hänt GP berättade förra hösten om att flera romska barn från Rumänien bodde på Meros camping. I december bodde mellan 35 och 45 personer på campingen. Av dem var 11 mammor vårdnadshavare med 16 barn.

Socialtjänsten gjorde först bedömningen att det inte gick att göra något för att hjälpa romerna. Men efter uppmärksamheten, i bland annat GP, var bedömningen en annan.

Åtta barnfamiljer fick så småningom hjälp med lägenhet.

Campingen såldes i våras till kommunen som stängde den.

Göteborgs stad erkänner nu att de romska barnen på Meros camping inte fick rätt hjälp.

"Vi skulle mer aktivt ha tagit ansvar för barnen", säger Annika Andersson, stadsdelschef i Askim.

GP har tidigare berättat om länsstyrelsens skarpa kritik mot kommunens sätt att engagera sig i barnen som bodde i misär på Meros camping med sina föräldrar. Kritiken handlar främst om bristfälliga utredningar och att socialtjänsten inte tog hänsyn till barnperspektivet.

Trots att privatpersoner samt kommunens mobila team redan 2007 slog larm om missförhållandena på campingen erbjöd socialtjänsten ingen hjälp.

Det var först när medierna uppmärksammade problemen förra hösten som det tog skruv.

Nu i efterhand är kommunens tjänstemän ångerfulla. I ett svar på länsstyrelsens kritik påpekar till exempel socialjouren att handläggningen av barnfamiljerna skulle ha skötts annorlunda. Särskild personal borde ha ansvarat för ärendena och mer tid avsatts till varje utredning.

”Vi måste vara ödmjuka”

Socialjouren lovar att tydligare hitta arbetsformer så att barnperspektivet genomsyrar samtliga utredningar framöver.

Även stadsdelen Askim tar till sig av länsstyrelsens kritik.

– Vi handlade utifrån det vi trodde var rätt och det var inte helt lätt för oss att tolka lagen, men vi måste vara ödmjuka och säga att vi inte var tillräckligt aktiva då det gäller barnens situation, säger Annika Andersson.

”Merosbarn fick inte rätt hjälp”

Lasă un răspuns