Poesisalongen 4×4. Svenskt och rumänskt i dubbelriktad översättning

0
194
Poesisalongen 4x4. Svenskt och rumänskt i dubbelriktad
översättning

Rumänska kulturinstitutet ordnar för tredje året i rad en workshop där unga poeter från Sverige och Rumänien översätter varandras dikter till var sitt språk. Årets svenska lag består av Anna Hallberg, Leif Holmstrand, Sofia Stenström och David Vikgren. Från rumänsk sida medverkar Rita Chirian, Domnica Drumea, Teodor Dună och Radu Vancu. Workshopen äger rum mellan 8-17 mars på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö och avslutas den 18 mars kl 18.30 på Rumänska kulturinstitutets Poesisalong, då poeterna presenterar sitt arbete för publiken.

”Workshopen har varit ett annorlunda sätt att få fram ung poesi från Sverige och Rumänien översatt till våra respektive språk och det av de bästa möjliga översättarna – poeterna själva. Dessutom har deras möten utmynnat i spännande utbyten och till och med vänskapsband” berättar Rumänska kulturinstitutets föreståndare Dan Shafran.

Årets översättningar till svenska kommer att omfattas i en antologi av samtida rumänsk poesi som ges ut i höst på Bokförlaget Tranan, i samarbete med Rumänska kulturinstitutet. Resultatet av workshopens tidigare upplagor presenterades på Bokmässan i Göteborg, Uppsala Internationella Poesifestival samt på Rumänska kulturinstitutets Poesisalong. En del av dikterna publicerades i tidskrifterna Lyrikvännen, Komma och den rumänska Observator cultural samt i boken Rumänska synvinklar (2008), utgiven av Rumänska kulturinstitutet.

För vidare info. och bilder på poeterna, vänligen kontakta Eva Leonte, projektledare på Rumänska kulturinstitutet, 08-20 74 06 / eva.leonte@rkis.se.

….Poesisalongen 4×4. Svenskt och rumänskt i dubbelriktad översättning

Lasă un răspuns