Poesisalongen på Skeppsbron & Internationella Poesifestivalen på Gotland

0
163

   
Rumänska kulturinstitutets höstprogram sätter igång den 24 augusti kl. 18.30 på Skeppsbron 20 med en kväll om och med poetparet Mircea Cărtărescu och Ioana Nicolaie. Denna kväll medverkar också översättaren Inger Johansson och förläggaren Jonas Ellerström. Efter Stockholmsvistelsen fortsätter de två poeterna vidare till Internationella Poesifestivalen på Gotland. Programmet är ett samarbete mellan Rumänska kulturinstitutet och Östersjöns Författar- och Översättarcentrum.

Mircea Cărtărescu (f. 1956) började sin skrivarbana på 1980-talet, som poet. Han gav ut fyra diktsamlingar som fick entusiastisk respons i hemlandet och prisades bl a av rumänska författarförbundet. Dock tyckte Cărtărescu att alla poeter har en utgångstid och slutade skriva dikter drygt tio år efter debuten. Sedan dess har han blivit internationellt hyllad som författare till romanen Nostalgia (övers. Inger Johansson, 2002) och den monumentala romantrilogin Orbitór (övers. Inger Johansson, 2004, 2006 & 2009), kännetecknade av en stark lyrisk ton. Som han förklarat vid flera tillfällen har prosa visat sig vara ett rikare medel för utforskning av poesin i livets mångfaldiga uttryck.
Ett urval av Cărtărescus dikter kom ut på svenska år 2008 under titeln En lycklig dag i mitt liv (övers. Dan Shafran och Lars-Inge Nilsson).

Ioana Nicolaie (f. 1974) har sedan debuten 2000 blivit ett etablerat namn i hemlandet med sju titlar som omfattar poesi, prosa och barnböcker. Hennes böcker bottnar ofta i egna upplevelser, från debuten med den symboliska titeln Poză retuşată (”Retuscherad bild”) och diktsamlingen Nordul (2002, ”Norden”) om en sagolik barndom i norra Rumänien till den långa prosadikten Cerul din burtă (2005, ”Himlen i magen”) om moderskapets komplexa och blandade känslor. Ett urval ur Cerul din burtă, sammanställt av författaren Gabriela Melinescu, har översatts av Inger Johansson och kommer att presenteras på Rumänska kulturinstitutet i Stockholm och Poesifestivalen i Visby.
Ioana Nicolaie introducerades på svenska i tidskriften 00-tal:s nummer om Modern europeisk poesi (30/1999) med dikter i översättning av Dan Shafran….
http://www.rkis.se

Lasă un răspuns