Programul Stockholm: deputatii vor mai multe drepturi pentru cetaten

1
329

Statele membre UE ar trebui coopereze mai mult pentru primirea solicitanţilor de azil şi pentru lupta împotriva discriminării, pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie şi consolidarea drepturilor deţinuţilor. Toate acestea, ca şi alte solicitări, sunt incluse în rezoluţia referitoare la programul pentru justiţie şi afaceri interne pentru 2010-2014.

Parlamentul European şi-a prezentat poziţia privind aşa-numitului program Stockholm care fixează priorităţile UE în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne pentru următorii cinci ani. Liderii guvernelor statelor membre vor trebui să decidă asupra acestui program cu ocazia summit-ului din 10-11 decembrie.

Lupta împotriva discriminării şi a abuzurilor împotriva copiilor
Deputaţii susţin că este nevoie de un ansamblu de căi de atac legale pentru victimele abuzurilor şi în special în domeniul traficului de persoane şi al violenţei pe criterii de sex. Minorităţile etnice sunt de asemenea foarte vulnerabile, confruntându-se şi cu riscul de a deveni victime ale discriminării şi ale infracţiunilor rasiste. Deputaţii solicită astfel o directivă şi o strategie europeană care să cuprindă măsuri de eliminare a violenţei împotriva femeilor şi să combată orice abuz săvârşit împotriva copiilor; ei consideră necesară şi elaborarea unor acte legislative în domeniul infracţiunilor inspirate de ură.

Într-un amendament negociat între grupurile politice PPE şi S&D, Parlamentul solicită statelor membre să asigure libera circulaţie a tuturor cetăţenilor UE, atât cuplurilor căsătorite, cât şi celor din parteneriate înregistrate legal şi să evite orice fel de discriminare, inclusiv pe baza orientării sexuale. " 

Terorism şi crima organizată
Imperativul protejării cetăţenilor împotriva terorismului şi a crimei organizate ar trebui să fie sprijinit prin instrumente care să le permită inclusiv dreptul de a contesta orice reguli de securitate disproporţionate sau neclare sau aplicarea incorectă a acestora, au susţinut deputaţii europeni. Apărarea şi promovarea drepturilor victimelor terorismului şi oferirea de compensaţii economice acestora ar trebui să fie o prioritate.

Imigraţie şi azil: către o mai eficientă repartizarea sarcinilor
Parlamentul  solicită o evaluare a capacităţilor statelor membre de a primi solicitanţi de azil, crearea unui "sistem de solidaritate obligatorie şi irevocabilă" între acestea, precum şi stabilirea unei mai bune cooperări cu statele terţe, în special cu cele care se află în vecinătatea UE.

Deputaţii subliniază importanţa accesului migranţilor în justiţie, la locuinţe, educaţie şi servicii de sănătate şi condamnă respingerea şi expulzările colective către ţări în care drepturile omului nu sunt respectate. Ei solicită Comisiei propuneri practice de acţiuni eficace împotriva abuzurilor care afectează procedurile de azil.

Consolidarea drepturilor deţinuţilor în UE
Parlamentul consideră că trebuie stabilite standarde minime privind condiţiile de detenţie şi un ansamblu comun de drepturi ale deţinuţilor din UE, inclusiv reguli privind compensaţii pentru persoane reţinute sau condamnate pe nedrept. De asemenea, fonduri europene ar trebui alocate pentru construcţia unor noi facilităţi de detenţie în statele care se confruntă cu suprapopularea în penitenciare.

Programul Stockholm: deputatii vor mai multe drepturi pentru cetateni

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns