Răduţa Matache: viitoarea ambasadoare a României în Suedia a contrazis percepţia că românii îşi înclină capul

0
245

Veţi prelua postul de ambasador la Stockholm. Ambasada din Sue­dia, acolo unde România a nego­ciat întoarcerea armelor în 1944, este una dintre ambasadele mari ale României?

Ambasada noastră este una mică, în care un diplomat acoperă atribuţii care, într-o capitală mare, ar reveni la trei sau patru diplomaţi.

Care va fi mandatul dumnea­voas­tră în Suedia, ţară care va deţine pre­şedinţia UE, începând cu 1 iulie?

Orice preşedinţie UE, în momentul în care se pregăteşte, se teme de surprize. În cazul Suediei, surprizele sunt ga­ran­ta­te: nu ştim care va fi “Biblia UE” – Tra­tatul de la Nisa sau cel de la Lisa-bo­na, vom avea o nouă Comisie a UE, vom avea un nou Parlament Euro­pean. Va fi o preşedinţie extrem de grea. România şi Suedia sunt ţări partenere, avem poziţii similare în majoritatea temelor de pe agendă, dar vor fi su­biecte unde ne vom plasa pe poziţii opu­se: viitorul Politicii Agricole Co­mune sau viitorul buget al UE. Rolul unui ambasador în ţara care deţine preşedinţia UE este să asigure o comu­nicare cât mai aproape de cea ideală, iar el se va bucura de o mare vizibilitate în cadrul MAE.

Ce se poate face din Suedia pentru Re­publica Moldova şi pentru Par­te­neriatul Estic, care este o iniţia­ti­vă suedeză, pentru ca Moldova să nu fie trecută pe o linie moartă?

Suedia este ţara care asigura cel mai mare volum de asistenţă pen­tru Mol­dova. În timpul preşedinţiei suedeze se va trece la operaţionalizarea Parte-ne­riatului Estic, o iniţiativă polono-suedeză, care este o mână întinsă pentru Ucraina, R. Moldova, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaidjan. Actuala gu­ver­nare de la Chişinău a avut o atitu­dine ambiguă faţă de Parteneriatul Estic. Nu este mai puţin ade­vă­rat că R. Moldova este mai avansată în relaţia cu UE decât alţi parteneri estici şi că majoritatea cetăţenilor vor inte­gra­rea în UE, nu un surogat sau un par­teneriat. Cu toate acestea, la Stockholm, ca de altfel în orice altă mare capitală europeană, R. Moldova este greu de înţeles şi aici este rolul amba­sadei de a explica de ce Moldova tre­buie să aibă o perspec­tivă de aderare la UE. Vom face asta chiar dacă românii sunt întorşi în continuare de la graniţă, chiar dacă se încearcă acre­ditarea te­zelor sovietice ale mol­dovenismului…. http://www.cotidianul.ro/

Lasă un răspuns