Rumänien ett år i EU och mycket återstår: två synvinklar

0
192
Det har gått över ett år sedan Rumänien blev EU-medlem. För några månader sedan gick rumänerna till vallokalen för att välja Europaparlamentsledamöter för första gången. I februari presenterade kommissionen en rapport om Rumäniens arbete med att reformera rättssystemet och bekämpa korruptionen och kom med blandad kritik. Två rumänska Europaparlamentariker berättar om sitt land och sitt arbete.

Hur går det för Rumänien? Den 4 februari 2008 lade kommissionen fram sin bedömning av hur landet har lyckats hittills med att reformera rättssystemet och ta itu med de allvarliga korruptionsproblemen. Även om åtgärder har vidtagits menar kommissionen att det saknas påtagliga resultat. Detta anser kommissionen vara särskilt oroande när det gäller kampen mot korruptionen i samhällets topp, och föreslår att Rumänien ökar sina ansträngningar på det området.
 
Det är med detta i bagaget som de första direktvalda (valet hölls den 25 november 2007) rumänska Europaparlamentsledamöter börjar sitt arbete. I det här reportaget talar vi med ledarna för de två största rumänska politiska grupperingarna i Europaparlamentet: Sorin Frunzăverde som leder den rumänska delegationen i EPP-ED (Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater) och Adrian Severin som är den rumänska motsvarigheten i PSE (Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet). Båda kommenterar kommissionens rapport och berättar om sitt land och sitt uppdrag som Europaparlamentsledamöter…

Lasă un răspuns