Rumänien: Protester mot IMF:s diktat

0
303


800.000 offentliganställda i Rumänien gick ut i strejk i protest mot regeringens politik. Strejken har stöd av alla stora fackföreningscentraler, och omfattar anställda inom statlig och kommunal förvaltning, på fängelser, sjukhus och skolor.
Också poliser deltar, genom att utföra sina arbetsuppgifter bara i begränsad utsträckning. Omkring en och en halv miljoner personer arbetar inom den offentliga sektorn i Rumänien, vilket utgör närmare en tredjedel av alla sysselsatta.
I huvudstaden Bukarest har en demonstration med minst 20.000 deltagare ägt rum.
De strejkande motsätter sig regeringens ekonomiska politik med stora nedskärningar inom den offentliga sektorn, frysta löner fram till 2011 och i en del fall också sänkta löner, höjd pensionsålder, och en tio dagars påtvingad ledighet utan lön – som hånfullt nog kallas för ”semester”.

Rumänien har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, BNP väntas sjunka med tio procent, exporten minskar kraftigt medan budgetunderskottet skenar iväg. Regeringens åtgärder är dikterade av krav från Internationella valutafonden (IMF) som villkor för ett lån på 20 miljarder euro.
Rumänien har en levnadsstandard som är ungefär en tredjedel av genomsnittet inom EU.

Rumänien: Protester mot IMF:s diktat

Lasă un răspuns