Ziarul local din Uppsala: recenzie a cartii „Indoirea Luminii” de Nichita Stanescu, in traducerea Gabrielei Melinescu

0
325

Författaren Nichita Stanescus egna illustrationer, ur Ljusets böjning. <br>Författaren Nichita Stanescus egna illustrationer, ur Ljusets böjning.

Den rumänske författaren Nichita Stanescu kan läsas som en motståndspoet. Dikterna präglas av en pessimistisk klarsyn, skriver Bo Gustavsson.

Modern rumänsk poesi förkroppsligas av en enda person: Nichita Stanescu. Han föddes 1933, året då Hitler kom till makten i Tyskland, och dog 1983, sex år före kommunismens fall i Rumänien. Den kommunistiska diktaturen finns där som en klangbotten av terror och förtryck i allt han skrivit.
Stanescu kan därför läsas som en motståndspoet. Han utarbetar en nytt slags politisk dikt där själva existensen politiseras. I efterordet till urvalet Ljusets böjning säger Gabriela Melinescu att Stanescu uppfann sin egen vetenskap, hemografia, att i motstånd mot alla totalitära system skriva fram sitt existentiella jag. Detta kan göras bara av den som insett att man är "ett ingenting av ingenting". Det finns med andra ord ett stråk av mystik i Nichita Stanescus diktning där negationen blir till ett kunskapsmedel.

Två volymer med dikter av Stanescu har tidigare utkommit på 1970-talet i lyrikserien Tuppen på berget. Nu ger Gabriela Melinescu ut ett fylligt urval ur hans produktion som hon själv översatt i samarbete med Inger Johansson. Ibland känns översättningarna lite knaggliga och boken skulle nog ha vunnit på ytterligare en finslipning. Stanescus föreställningsvärld är mytens och sagans eftersom han söker en annan sannare verklighet än den totalitära propagandans. I den centrala dikten Att äga kan han sägas sammanfatta sin hemografiska livsfilosofi….

http://www2.unt.se/

Lasă un răspuns